archiveren | job RSS voor deze sectie

huisstijl Job

Joining OBjectives for Sustainable World ENergy Solutions: het bijelkaar brengen van partijen om te komen tot gezamenlijke resultaten op het gebied van duurzaamheid in het algemeen en duurzame energie en energiebesparing in het bijzonder.

JOB-ondertekening2

 

De essentie van dit logo is de verbeelding van de doelstelling: het bijeenbrengen van comparanten, belanghebbenden, geïnteresseerden, organisaties. Dit wordt verbeeld door het naadloos inpassen van het scheidingsteken in de O van Ob(jectives).

Advertentie

correspondentie job

De achterzijden van deze vier visitekaartjes vormen gezamenlijk het logo van J-Ob (Joining Objectives for Sustainable World Energy Solutions). Als je de vier visitekaartjes verzameld hebt, wordt je door Job getrakteerd op een goeie borrel. Immers, hij heeft dan al vier afspraken met je gehad.

Job visite