archiveren | strateon RSS voor deze sectie

verslagen

De co-design sessies die Strateon faciliteert, worden in veel gevallen voor de stakeholders vastgelegd in een verslag. Hiervoor wordt de beeldtaal gebruikt die ook op de diverse middelen (zoals digitale uitnodiging, powerpoint en word) is verschenen.

STRATEON-COVERS

Advertentie

strateon middelen

Bij of door Strateon worden tijdens een (meerdaagse) creatieve co-design sessie de deelnemers gefaciliteerd tot versnellen en verbeteren van de strategische besluitvorming. Ter ondersteuning wordt per sessie een beeldtaal bedacht die op de diverse middelen (zoals digitale uitnodiging, powerpoint en word) wordt toegepast.

STRATEON-SERIE-UITN-350px

strateon affiches

Bij of door Strateon worden tijdens een (meerdaagse) creatieve co-design sessie de deelnemers gefaciliteerd tot versnellen en verbeteren van de strategische besluitvorming. Ter ondersteuning worden diverse grafische producten ingezet.
Voor de NVWA bijvoorbeeld zijn een serie posters uitgewerkt waarin de diverse ketens van de organisatie worden geduid.

NVA